Wrocławskie Zoo

Wrocławskie Zoo

Wrocławskie Zoo

Najstarszy ogród zoologiczny na ziemiach polskich znajduje się we Wrocławiu, został otwarty 10 lipca 1865 roku. W związku z brakiem jakichkolwiek dotacji miejskich na ten cel grupa obywateli powołała towarzystwo akcyjne, które sprzedawało akcje, aby pozyskać środki na budowę nowej atrakcji dla mieszkańców Wrocławia. Na początku swojej działalności ogród zoologiczny prezentował 189 zwierząt, które były darami mieszkańców Śląska. Ogród od razu stał się bardzo popularnym miejscem, co pozwoliło na jego rozbudowę, dzięki funduszom pozyskanym ze sprzedaży biletów wstępu. W roku 1875 we wrocławskim ogrodzie zoologicznym znajdowało się prawie 800 zwierząt, a pod koniec wieku XIX to już prawie 1600 egzemplarzy. Podczas kryzysu gospodarczego w latach 20-tych XX wieku Zoo było nieczynne prawie 6 lat.

Ogromne zniszczenia dotknęły Zoo, jak całe miasto w roku 1945. Dzikie zwierzęta, słonie i wiele innych zostało zabitych przez obrońców twierdzy a inne zdechły lub zostały zjedzone przez ludzi. Cudem uratowano około 200  zwierząt, które były ukrywane przez pracowników ogrodu. Po wojnie Zoo zostało ponownie otwarte 18 lipca 1948 roku i posiadało 150 zwierząt. Obecnie posiadające ponad 6 tysięcy zwierząt wrocławskie Zoo to największa turystyczna atrakcja Dolnego Śląska.