Panorama Racławicka

Panorama Racławicka

Panorama Racławicka

Panorama Racławicka powstała we Lwowie na uczczenie bitwy pod Racławicami, gdzie polskie oddziały pod dowództwem Tadeusza Kościuszki pokonały wojska Rosyjskie. Pomysłodawcą i głównym autorem tego ogromnego obrazu (jego rozmiary to 115 metrów długości oraz piętnaście metrów wysokości) był malarz Jan Styka, który zaprosił do współpracy Wojciecha Kossaka oraz 7 innych malarzy. W okresie od roku 1894 do 1944 Panorama była wielką atrakcją Lwowa. Pod koniec wojny obraz został zwinięty i schowany we Lwowskim klasztorze bernardynów.

Dzięki staraniom władz państwowych Panorama oraz inne dobra narodowe, które w roku 1945 znalazły się poza granicami Polski zostały nam przekazane przez władze radzieckie. Od tej pory rozpoczęła się długotrwała, ciężka walka kolejnych komitetów społecznych o możliwość prezentacji dzieła wszystkim Polakom. Niestety opór władz komunistycznych był ogromny, budowa nowej rotundy, w której miała być prezentowana Panorama rozpoczęta na początku lat 60 – tych XX wieku, trwała bardzo długo, a sam obraz był albo trzymany w magazynach, gdzie niszczał, albo był w renowacji. Otwarcie Panoramy Racławickiej we Wrocławiu nastąpiło dopiero 14 czerwca 1985 roku i od tego momentu jest to jedna z największych atrakcji stolicy Dolnego Śląska.